Kabelskåp – Elens väg från ett kraftverk till ditt hem

Inom ett bostadsområde finns en nätstation. Hit kommer all ström från fördelningsstationen och spänningen har minskats ner rejält för att det ska bli lämpligt att kunna använda strömmen. När strömmen har nått nätstationen minskas spänningen ytterligare för att kunna göra det möjligt att skicka strömmen vidare till ett kabelskåp.

Kabelskåpet http://www.elfordel.se/vara-tjanster/kabelskap/, oftast ett grå- & silveraktigt, byggs i närheten av en rad olika fastigheter för att strömmen ska kunna levereras. Skåpen är konstruerade med varmförzinkat, vilket innebär att det är väldigt tåliga för väder och vind i många år framöver.

Kabelskåp finns placerade i närheten av olika bostäder. Från ett kabelskåp går varje bostads serviskabel. I detta kabelskåp finns flera serviser som hjälper till att mata flera olika hus med el. Inuti i ett kabelskåp finns säkringar som ser till att serviskabeln inte skadas och skyddas väl i kabelskåpet. Serviskabeln finns i servisledningen och det är tack vare den som strömmen går från kabelskåpet till boendes mätarskår eller elrum.

Det som är bra med att ha ett kabelskåp när strömmen ska fördelas mellan bostäderna är att det ökar driftsäkerheten för människor som finns runt omkring. Kablarna är väl skyddade och även vägen dit strömmen leds och det kan inte skada någon utomstående.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *