Kabelskåp – Elens väg från ett kraftverk till ditt hem

Inom ett bostadsområde finns en nätstation. Hit kommer all ström från fördelningsstationen och spänningen har minskats ner rejält för att det ska bli lämpligt att kunna använda strömmen. När strömmen har nått nätstationen minskas spänningen ytterligare för att kunna göra det möjligt att skicka strömmen vidare till ett kabelskåp.

Kabelskåpet http://www.elfordel.se/vara-tjanster/kabelskap/, oftast ett grå- & silveraktigt, byggs i närheten av en rad olika fastigheter för att strömmen ska kunna levereras. Skåpen är konstruerade med varmförzinkat, vilket innebär att det är väldigt tåliga för väder och vind i många år framöver.

Kabelskåp finns placerade i närheten av olika bostäder. Från ett kabelskåp går varje bostads serviskabel. I detta kabelskåp finns flera serviser som hjälper till att mata flera olika hus med el. Inuti i ett kabelskåp finns säkringar som ser till att serviskabeln inte skadas och skyddas väl i kabelskåpet. Serviskabeln finns i servisledningen och det är tack vare den som strömmen går från kabelskåpet till boendes mätarskår eller elrum.

Det som är bra med att ha ett kabelskåp när strömmen ska fördelas mellan bostäderna är att det ökar driftsäkerheten för människor som finns runt omkring. Kablarna är väl skyddade och även vägen dit strömmen leds och det kan inte skada någon utomstående.

Ta hjälp med bokföring

Som företag är det av största vikt att man sköter sin bokföring. Det kan dock upplevas som krångligt och det är inte alla som har koll på hur en bokföring fungerar. Speciellt inte i början på ett nystartad företag. Du kan få hjälp med bokföring Göteborg, det är ett mycket smidigt sätt för den som vill sköta sin bokföring men inte göra det på egen hand. Då vet du att allt blir rätt.

Ordning i din redovisning
När du vänder dig till Arkiv Redovisning så ser de till att skapa ordning i din redovisning. På så sätt får du bättre översikt för hur det ser ut. De ser även till att löner, skatter samt alla avgifter är korrekta och även att de betalas i tid. Du kan alltid kontakta dem på telefon genom att ringa 13 27 90. Då berättar de mer om vad de kan erbjuda.

Effektivisera
Som företag har man ofta många bollar i luften och faktum är att bokföring tar otroligt mycket tid. Då kan det vara lönsamt att låta någon annan sköta bokföringen. Arkiv Redovisning kommer att utföra bokföringen snabbare än dig då de är specialister på bokföring och du kan istället fokusera på det du gör som företag. Det blir därmed betydligt mer effektiviserat och du kommer att tjäna på det.